http://apostolmr.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Апостолівська м/рада >> Новини
Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Версія для друку Написати листа

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі

з оцінки впливу на довкілля (автоматично

генерується програмними засобами ведення

Реєстру, не зазначається суб’єктом

господарювання)

2018326409

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1.  Планована діяльність

Захист    від    підтоплення    центральної    частини    міста    Апостолове

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Дніпропетровської області - капітальний ремонт.

Капітальний ремонт дощової мережі 1802 метрів, запроектовано колодязів

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

та камер - 54 шт., локальних очисних споруд - 2 шт., відновлення
території. Роботи проводяться на території міста Апостолове
Дніпропетровської області. Передбачається капітальний ремонт дощової
мережі з відновленням благоустрою (вул. Центральна від вул. Остапа
Вишні до вул. Ветеранів та вул.Визволення) та влаштування локальних
очисних споруд. Проектом буде передбачено 2 пускових комплекси.
Також, відновлення дорожнього полотна та пішохідних доріжок
(тротуару).___________________________________________________

2.  Суб’єкт господарювання

______ ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ_____

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

_____________________ код ЄДРПОУ 38752461____________________

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це

відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Лабораторна, будинок 69

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

е-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. 096-512-94-24.

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення Міністерство екології та природних ресурсів України.  03035, м. Київ, вулиця Митрополита Василя Липківського, 35. Відділ оцінки впливу на довкілля. Е-mail: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4.  Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл  на  виконання   будівельних  робіт  (ст.37   Закону  України   “Про

(вид   рішення   про   провадження   планованої   діяльності,   орган,   уповноважений   його   видавати,

регулювання     містобудівної     діяльності”).      Департамент     державної

нормативний документ, що передбачає його видачу)

архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області._______

5.  Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських
слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 24  травня  2018  року  о   16.00  у приміщенні  Апостолівської районної державної     адміністрації     за     адресою:     Дніпропетровська     область, Апостолівський район, місто Апостолове, вул. Набережна, 18.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться   не передбачено

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ  до звіту з  оцінки  впливу  на довкілля  та  іншої доступної інформації щодо планованої діяльності Міністерство екології та природних ресурсів України.  03035, м. Київ,

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

вулиця Митрополита Василя Липківського, 35. Відділ оцінки впливу на довкілля. Е-mail: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64.

 

7.  Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України. 03035, м. Київ,

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

вулиця Митрополита Василя Липківського, 35. Відділ оцінки впливу на довкілля. Е-mail: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64.

Зауваження  і  пропозиції  приймаються  протягом усього  строку  громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8.  Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 77 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації,     49000,     м.     Дніпро,     вул.     Лабораторна,     69.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

e-mail:ecology@adm.dp.gov.ua, (096) 512-94-24.____________________

(може ознайомитися з документами, контактна особа)

Апостолівська районна державна адміністрація. 53802, Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Апостолове, вул.Набережна, 18, e-mail: info@aprda.dp.gov.ua, тел.(05656) 9-16-31, 9-12-32.


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор